مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگرواحد شهرقدس

رویداد استارتاپی خدمات در توسعه شتاب صنعت

مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر واحد شهرقدس ، اولین رویداد استارتاپی خدمات در توسعه را با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار می کند.
    جوایز ایده های برتر
  • نفر اول مبلغ 20 میلیون ریال
  • نفر دوم مبلغ 15 میلیون ریال
  • نفر سوم مبلغ 10 میلیون ریال

ضمنا از ایده های برتر جهت تجاری سازی حمایت می شود

رویداد استارتاپی خدمات در توسعه کسب و کار

error in connect exception 'PDOException' with message 'SQLSTATE[28000] [1045] Access denied for user 'lastgh_kh'@'localhost' (using password: YES)' in /home/lastgh/public_html/startup/func.php:9 Stack trace: #0 /home/lastgh/public_html/startup/func.php(9): PDO->__construct('mysql:host=;dbn...', 'lastgh_kh', 'khsmkf_169') #1 /home/lastgh/public_html/startup/index.php(208): include('/home/lastgh/pu...') #2 {main}

فرم ثبت ایده